Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам»

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва питання, вид діяльності тощо Рік та номер наказу в якому визначено, у тому
числі відповідне делегування повноважень1)
Наявність шаблонів документів у відповідному Реєстрі
1Про делегування частини повноважень ректора з основної діяльності (базові накази)2006 р. - 41; 287-
2Підпорядкування структурних підрозділів2006 р. - 41; 2012 р. - 117; 638-
3Організація погодження документів2017 р. - 511-
4Право підпису листів директорами інститутів, деканами факультетів2016 р. - 282-
5Дозволи на проведення відповідних заходів+
6Військовий облік і бронювання військовозобов'язаних2017 р. - 2136-
1Довідка про роботу працівників2010 р. - 518; 2015 р. - 121(3, 4)-
2Прийом на роботу та звільнення2010 р. - 657; 2011 р. - 1035; 2015 р. - 699; 1054; 2017 р. - 508; 2018 р. - 97+
3Зміна прізвища (у т.ч. осіб, що навчаються)2016 р. - 630+
4Режим роботи персоналу2009 р. - 185(1.4)+
5Відпустки2016 р. - 633; 663; 2017 р. - 360+
6Підвищення кваліфікації співробітників; кваліфікаційні комісії2011 р. - 549; 2012 р. - 172; 2015 р. - 839+
7Заходи заохочення та дисциплінарного впливу2006 р. - 287; 2007 р. - 361(5); 2009 р. - 736; 2011 р. - 129+
8Заходи щодо запобігання корупції2013 р. - 837; 2015 р. - 737-
1Право підпису та візування документів в акредитаційних та ліцензійних справах2006 р. - 287; 2013 р. - 928; 2014 р. - 956-
2Перевірка знань студентів+
3Відрядження2016 р. - 302+
1Прийом на навчання2008 р. - 428; 2013 р. - 183+
2Рух контингенту2006 р. - 287+
1Вступ до докторантури та аспірантури та організація навчального процесу2008 р. - 258; 635; 2016 р. - 642+
2Підготовка до захисту та захист дисертацій здобувачів2009 р. - 14; 2011 р. - 202; 2012 р. - 298(2)+
3Завірення підписів2017 р. - 43-
1Повноваження ОМУ, у т.ч. заохочення авторів підручників, навчальних посібників2006 р. - 41; 2015 р. - 848+
2Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.1)-
3Денна форма навчання, у т.ч.:2010 р. - 489(1.1); 2012 р. - 886-
- організація навчального процесу2017 р. - 74; 261(1)+
- атестація здобувачів вищої освіти+
- індивідуальна підготовка студентів+
4Організація практики2012 р. - 113; 2013 р. - 325+
5Державна атестація2016 р. - 451; 2017 р. - 58-
6Заочна (дистанційна) форма навчання, у т.ч.:2012 р. - 638-
- повноваження керівного складу ЦЗДВН2010 р. - 1055; 2011 р. - 60; 2012 р. - 886; 2013 р. - 456; 2014 р. - 770-
- організація діяльності-
1Документи про освіту2006 р. - 287; 2010 р. - 489(1.3); 2012 р. - 172; 361; 2014 р. - 287; 2016 р. - 441; 2017 р. - 13+
- у т.ч. по послугам медичного спрямування2012 р. - 971; 2013 р. - 608; 2014 р. - 839+
1Підпорядкування та повноваження2008 р. - 707; 2012 р. - 47; 2013 р. - 1051-
2Організація навчання2006 р. - 287(2); 2014 р. - 746; 2015 р. - 42; 2016 р. - 636+
- у т.ч. розрахунок академічної розбіжності+
3Документи про освіту2010 р. - 489(1.1); 2012 р. - 361-
1Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.2)-
- у т.ч. проведення наукових заходів+
2Загальний порядок підпису та візування документів2004 р. - 424; 2007 р. - 355; 2008 р. - 218; 2014 р. - 722; 2016 р. - 479+
3Оприлюднення наукової інформації2006 р. - 287; 2016 р. - 282; - -
4Конкурси студентських наукових робіт та олімпіади2011 р. - 202; 2016 р. - 282+
5Відрядження2013 р. - 282; 296; 2016 р. - 297+
6Збереження та знищення документів2015 р. - 304-
1Повноваження проректорів та керівника Координаційного центру2012 р. - 53; 677; 844-
2Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.3)-
1Повноваження проректора з міжнародної діяльності2010 р. - 1057-
2Повноваження начальника відділу міжнародних зв`язків2012 р. - 507; 769; 2013 р. - 1051-
3Повноваження інститутів, факультетів2016 р. - 602-
4Координація академічної мобільності2016 р. - 394-
5Відрядження за кордон та прийом іноземних делегацій2008 р. - 173; 2012 р. - 173; 2013 р. - 296(1.2)+
1Стипендіальне забезпечення2017 р. - 474+
- у т.ч. заохочення та матеріальна допомога+
2Студмістечко2008 р. - 707; 2009 р. - 185(1.3); 2015 р. - 1122-
- у т.ч. поселення та виселення з гуртожитку+
3Громадське харчування2010 р. - 215-
- у т.ч. надання приміщення для проведення відповідних заходів+
1Інформаційне забезпечення діяльності2017 р. - 492-
2Бібліотека2006 р. - 208; 2010 р. - 518(1, 2); 2012 р. - 87; - -
3Повноваження начальника центру бенчмаркінгу та вебменеджменту2013 р. - 7-
4Рекомендація Вченої ради щодо опублікування2016 р. - 670+
1Виїзд за кордон осіб з допуском до державної таємниці2012 р. - 173-
2Експертиза документів2017 р. - 546; 2017 р. - 170; 539-
3Захист інформації в автоматизованих системах2014 р. - 411; 519; 2015 р. - 234; 658; 2016 р. - 521; 2017 р. - 334-
1Склад комісії2011 р. - 233; 561; 2012 р. - 48; 2017 р. - 176; 243-
2Організація охорони праці2011 р. - 566; 2017 р. - 206; 965-
3Радіаційна безпека2014 р. - 808; 2015 р. - 1199-
1Організація ремонтних робіт2004 р. - 304(6); 2010 р. - 309+
2Контроль стану будівель і споруд2017 р. - 153-
3Відповідальність за стан технічних систем інфраструктури2016 р. - 38; 39; 2017 р. - 2145-
4Організація охорони2009 р. - 763-
5Естетизація2006 р. - 548; 2009 р. - 185(1.4)-
6Забезпечення діяльності структурних підрозділів:+
- замовлення автотранспорту+
- виготовлення меблів+
- використання прекурсорів2013 р. - 933-
1Організація закупівель2016 р. - 542; 2017 р. - 50; 368+
2Облік матеріальних цінностей. Експертні комісії2011 р. - 473; 2014 р. - 22; 756; 2015 р. - 747; 2017 р. - 233; 234; 310; 472; - +
Облік матеріальних цінностей. Експертні комісії99 -
- призначення матеріально-відповідальних осіб+
3Складське господарство2004 р. - 304; 2012 р. - 602; 2015 р. - 826+
4Оплата маршрутних листів2008 р. - 651+
1Підпорядкування підрозділів бухгалтерської служби2016 р. - 677-
2Оплата праці викладачів з погодинного фонду2004 р. - 62(2)-
3Складання податкових накладних2016 р. - 357-
4Звітування за кошти, використані за відрядження2013 р. - 282+
5Спонсорська допомога+
- у т.ч. оприбуткування матеріальних цінностей+
6Загальноорганізаційні механізми надання платних послуг2008 р. - 542; 2013 р. - 806; 2016 р. - 693; 701+
7Платні послуги підрозділів2012 р. - 172(1); 2013 р. - 608; 2016 р. - 671; 704; 2017 р. - 181+
9Використання коштів субрахунків підрозділів2004 р. - 304; 2008 р. - 651; 2010 р. - 616; 2012 р. - 298-
1Оформлення відрядження2004 р. - 62(1); 304; 2010 р. - 438+
2Виїзд осіб з допуском до державної таємниці2012 р. - 173-
3Право підпису щодо направлення у відрядження2001 р. - 31; 2007 р. - 505; 2011 р. - 60; 2016 р. - 297; 302-
4Звітування2008 р. - 173; 2013 р. - 282; 296; 456+
1Придбання, ремонт та обслуговування обладнання+
1Організація відправки кореспонденції2017 р. - 384+
2Забезпечення діяльності приймальні ректорату2008 р. - 344(2, 3)-
3Засвідчення відряджень печаткою2010 р. - 438-
4Проходження документів2010 р. - 616(3); 2013 р. - 1050-
5Архівування та експертні комісії2008 р. - 344(1); 2015 р. - 121(1, 2); 304; 745; 751; 954; 2018 р. - 23+
6Забезпечення підтримки інформаційних сервісів2011 р. - 603; 2017 р. - 382-
1Повноваження та функції директорів2001 р. - 206; 2005 р. - 171; 178; 513; 2006 р. - 287(1.3)-
2Фінансові питання2016 р. - 357; 677-
3Заохочення та матеріальна допомога2008 р. - 349-
4Архівування2015 р. - 954-

1)в окремих випадках також зазначається номер пункту наказу